print deze pagina

retour | geulle – amsterdam

‘Retour Geulle – Amsterdam’

Het project is een samengaan van een drietal onderdelen. Een documentaire, twee boeken en deze website.

Na de voltooiing van de documentaire en de website hebben we vanuit het project ‘retour geulle-amsterdam’ een speciale werkgroep architect van der meij samengesteld. De realisatie van het boek heeft bij deze werkgroep de hoogste prioriteit. Voor het budget hebben reeds diverse cultuur- en architectuurfondsen hun belangstelling getoond.

Naast de werkgroep is er tevens een wetenschappelijke begeleidingscommissie en een comité van aanbeveling, met vooraanstaande personen uit het openbaar bestuur en de cultuurhistorische wereld. Middels deze drie organen willen we de productie van het boek naar een niveau tillen dat het onderwerp waardig is.

Bent u een organisatie, bedrijf, een belangstellende of anders en wilt u de werkgroep helpen door dit project financieel te steunen. Dan kunt u dit middels het invullen van het contactformulier aan de werkgroep kenbaar maken. Als tegenprestatie zal uw naam voor altijd met dit project verbonden zijn. Bij voorbaat dank!