print deze pagina

retour | geulle – amsterdam

Joan Melchior van der Meij wordt gezien als de grondlegger van ‘De Amsterdamse School’, een expressionistische architectuurstroming uit het begin van de twintigste eeuw.

Het Scheepvaarthuis in Amsterdam, dat Van der Meij in 1912 ontwierp, staat internationaal bekend als eerste gebouw in deze expressionistische stijl. Toch is er over de architect Van der Meij maar weinig bekend. Zijn archief werd lange tijd verloren gewaand.

Door een intensieve speurtocht is, na meer dan zestig jaar, een groot deel van het archiefmateriaal van Van der Meij bij elkaar gebracht. Door dit materiaal, kan de rol van de architect Van der Meij en zijn werkelijke plek binnen de Nederlandse en internationale architectuurgeschiedenis herzien worden.